AWBZ zorgbijdrage: Moet u uw eigen huis opeten?

Een aantal tips of toch relativeren?awbz eigen bijdrage 2

Woont u in een AWBZ-instelling en bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u een eigen bijdrage (EB) betalen. De rest van de kosten wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met deze EB betaalt u een deel van de kosten zelf. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en int deze.

Per 1 januari jl. is de AWBZ, althans de regeling van de EB, gewijzigd. De EB voor de AWBZ voor mensen met een eigen vermogen is per 1 januari namelijk omhoog gegaan vermogensinkomensbijtelling). Het vermogen telt echter alleen mee als u vermogen heeft in box 3 bij uw belastingaangifte dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Het heffingsvrije vermogen (belastingvrije bedrag) zelf telt dus niet mee bij de berekening van uw eigen bijdrage. Het belastingvrije bedrag is afhankelijk van uw situatie; er is een belastingvrijstelling van € 20.785 (2011) per persoon. Voor gepensioneerden met een laag inkomen kan de vrijstelling oplopen tot maximaal € 48301 (2011).

Er wordt (meer) 8% van het box 3-vermogen boven het belastingvrije bedrag opgeteld bij het verzamelinkomen. Dit betekent dus dat u voor het CAK een hoger rekeninkomen verkrijgt, waardoor de EB (sterk) stijgt. Is uw inkomen (AOW, pensioen) onvoldoende om deze EB te betalen, dan moet u uw spaargeld aanspreken.

De laatste tijd worden daar bij ons kantoor veel vragen over gesteld, want het kan diep ingrijpen. Er heerst veel onduidelijkheid en er zijn veel vragen over die regeling.

Tijdstip

Als u nu (in 2013) een indicatie krijgt voor AWBZ-instelling dan is voor de berekening van de EB het 2e kalenderjaar voor het huidige kalenderjaar van belang; dus als u in 2013 wordt opgenomen is het fiscale jaar 2011 bepalend voor de EB. Pas bij opname in 2015 wordt gekeken naar het vermogen in 2013. Behoort tot uw vermogen een eigen woning dan wordt de termijn nog meer opgerekt; het kan wel tot vijf jaar duren voordat de eigen woning gaat meetellen voor de eigen bijdrage.

Eigen woning

Als u in een eigen woning woont, telt die NIET mee voor de Box 3, want die zit in principe in Box 1, ook als u uw hypotheek heeft afgelost, dan blijft uw woning in Box 1. Uw eigen woning hoeft u dus – voorlopig – niet op te eten; het gaat echt om hetgeen u gespaard of belegd heeft. Gaat de woning naar Box 3 als u naar een verzorging- of verpleeghuis gaat? Gedurende de eerste 2 jaar niet, ook niet zolang de woning te koop staat. Waar u wel mee moet oppassen is als de woning verhuurd gaat worden.

Een punt van aandacht – ook voor het erfbelasting – is als de woning wordt overgedragen aan de kinderen en u daarin blijft wonen op grond van een gebruiksrecht. De woning verdwijnt dan immers uit Box 1 en u krijgt of geld of een vordering op de kinderen en die zitten in Box 3.

Wat kunt u doen?

Is uw testament AWBZ- proof??

Door goede testamenten te maken, kan het vermogen direct na het eerste overlijden voor een groot gedeelte doorgeschoven worden naar uw kinderen. Op deze manier houdt u als langstlevende minder vermogen over en geldt er dus een lagere bijdrage. Uw vermogen komt dan direct bij uw kinderen terecht en zal niet benut kunnen worden voor de AWBZ bijdrage.

Schenken (op papier)

Door een schenking te doen aan uw (klein)kinderen, wordt uw vermogen kleiner. Ook dit is een manier om te zorgen voor een lagere eigen bijdrage. Door slim gebruik te maken van de vrijstellingen, hoeft uw (klein)kind vaak géén schenkbelasting over deze schenking te betalen.

Zit uw vermogen vast in beleggingen of in een woning dan kunt u schenken op papier. Wanneer u schenkt op papier behoudt u zelf de beschikking over het vermogen zonder dat dit meetelt voor de AWBZ bijdrage. Let op! Oplossingen die in 2013 uitgevoerd worden hebben pas in 2015 effect doordat de zorgbijdrage wordt berekend over het vermogen van twee jaar terug

Laat opengevallen (langstlevende)testamenten van uw overleden partner checken

Wanneer één van de ouders is overleden, kan het zijn dat de kinderen recht hebben op een erfdeel. Dit erfdeel kunnen zij niet zomaar opeisen bij de langstlevende ouder. Soms is er in het testament geregeld dat de kinderen dit erfdeel kunnen opeisen, wanneer de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorgcentrum. Door het erfdeel dan op te eisen, beschikt de langstlevende over minder vermogen. De langstlevende hoeft dan minder bij te dragen.

Leeuwarden

ERA Notarissen

In 1989 is het kantoor door Douwe Postma onder de naam “mr. D.P. Postma, notaris” geopend. Het was een nieuwe standplaats. Op … Lees verder

Heerenveen

Groenewegen Advocaten en Notarissen

Ons team juridische specialisten hecht grote waarde aan het onderhouden van menselijke contacten. Want met de juiste ‘klik’ tussen onze klanten en … Lees verder

Drachten

Notariskantoor Anna de Vries

  Ons veelzijdige, eigentijdse en dynamische notariskantoor is gevestigd in Drachten. Een team van zeven enthousiaste en deskundige medewerkers staat voor u klaar om … Lees verder

Sneek

Notariskantoor Ellemers

Notariskantoor Ellemers is gevestigd in het centrum van de karakteristieke watersportplaats Sneek. Bij ons enthousiaste team van medewerkers kunt u terecht voor … Lees verder

Grou

Notariskantoor Mirjam Bos

“De grondslag van het recht is goede trouw” (Cicero, Romeins staatsman en redenaar, 1e eeuw v. Chr.). Waarden als trouw en betrouwbaarheid … Lees verder