Notariskantoor Mirjam Bos

“De grondslag van het recht is goede trouw” (Cicero, Romeins staatsman en redenaar, 1e eeuw v. Chr.). Waarden als trouw en betrouwbaarheid zijn de basis van het notarisvak. Die probeer ik elke dag in praktijk te brengen. Een notaris regelt zaken van “rouw en trouw” en andere zaken, zoals de aankoop van een woning of het oprichten van een onderneming. Het is de taak van de notaris om deze zaken ‘te goeder trouw’ uit te voeren.

Als notaris ben ik gespecialiseerd in het familie- en erfrecht. Daarnaast heb ik opleidingen gevolgd om op te kunnen treden als mediator, scheidingsbemiddelaar en als estate-planner. Ik ben geregistreerd register-executeur en deskundige bij de afwikkeling van nalatenschappen. Tevens ben ik aangesloten bij de specialistenvereniging van estate planners in het notariaat (EPN).

Als kantoor beheersen wij alle vakgebieden die het notariaat kent. Onderdeel daarvan is ook de stichting Koskea. Deze stichting helpt mensen hun (geld) zaken goed te beheren door middel van bewindvoering, mentorschap of curatele. Elke maandagmiddag is er een gratis inloopspreekuur vanaf één uur en elke maandagavond is mijn kantoor geopend tot negen uur ’s avonds. Op kantoor spreken we Nederlands én Fries. Wij komen ook graag bij cliënten thuis of op de zaak voor een bespreking of het tekenen van akten.

Mijn kantoor is sinds 01-01-2018 onderdeel van Fides notarissen. Fides was in het oude Rome de godin van de trouw, die verschillende tempels had, waarin verdragen bekrachtigd werden. Een toepasselijke naam voor een samenwerkingsverband met grote voordelen.